Waar staat
Montessori Mind voor?

Vanaf de dag dat het idee ontstond voor het oprichten van mijn eigen bedrijf was het duidelijk dat de initialen van Maria Montessori een plek moesten krijgen in mijn bedrijfsnaam. Toen ik in 1985 tijdens een stage kennis maakte met het montessorionderwijs, raakte me vooral dat er werd uitgegaan van de interesse en de motivatie van het kind. Niet het lesprogramma maar het kind stond centraal. De kinderen werkten aan hun eigen taken en werden niet geremd in hun nieuwsgierigheid en honger naar kennis. Dat was in die tijd nog niet heel gebruikelijk en wat had ik dat in mijn eigen schooltijd gemist.

Ik ontwikkelde een passie voor het montessorionderwijs en in het bijzonder voor de montessorimaterialen. In de jaren dat ik montessorileerkracht en directeur was, heb ik ervaren dat het onderwijs krachtiger werd naar mate de montessorigedachte meer als leidraad werd genomen. Die ervaringen vormen de basis van waaruit ik werk. De initialen van Montessori Mind staan dus niet alleen voor Maria Montessori maar ook voor Meer vanuit de Montessorigedachte en Met inzet van Montessorimaterialen.

Waarom bestaat
Montessori Mind?

Om trouw te zijn en blijven aan de montessorigedachte is lef en daadkracht nodig. Lef om de montessorivisie te volgen en daadkracht om op basis van die visie keuzes te maken. Dit is niet altijd makkelijk in de huidige Nederlandse onderwijswereld. Ook hedendaagse ontwikkelingen doen er namelijk toe. Montessori Mind begeleidt en inspireert teams van montessorischolen en montessori kind centra om te denken en handelen vanuit de montessorigedachte.

Hoe werkt
Montessori Mind?

Bij Montessori Mind kun je terecht voor workshops, studiedagen en ouderavonden over de meest actuele onderwerpen in het montessori onderwijs. Er wordt gewerkt vanuit een basisconcept dat in overleg met jullie op maat wordt gemaakt. Het uitgangspunt tijdens de bijeenkomsten is altijd ‘Help mij het zelf te doen’. Jullie brengen je eigen specifieke ervaring en kennis als leerkracht, pedagogisch medewerker en/of ouder mee. Montessori Mind sluit daarbij aan en voegt er iets aan toe waar je in de dagelijkse praktijk direct mee aan de slag kunt.

Wat heeft Montessori Mind
te bieden?

Ben je op zoek naar inspiratie of begeleiding in de vorm van workshops of studiedagen om specifieke zaken van het montessorionderwijs op je school uit te diepen of een impuls te geven? Daar kan Montessori Mind iets in betekenen. Daarnaast verzorgt Montessori Mind ouderavonden over de meest actuele onderwerpen in het montessorionderwijs.

Workshops en studiedagen

Tijdens een workshop of studiedag gaan we samen aan de slag met een specifiek onderwerp. Vanuit de oorspronkelijke theorie van Maria Montessori leggen we een link naar het heden. Wat schreef Maria Montessori over dit onderwerp en hoe passen we dit anno 2020 toe in de groep? Welke montessorimaterialen passen goed bij dit onderwerp en hoe zet je die materialen in zodat ze de ontwikkeling van elk individueel kind ondersteunen? Theorie en praktijk worden met elkaar verbonden. De ideeën die je opdoet kun je direct toepassen in je dagelijkse praktijk.

Wil je graag een halve dag aan dit onderwerp besteden, kies dan voor een workshop. Besteed je liever een hele dag aan dit onderwerp, kies dan voor een studiedag.

Workshops en studiedagen

Tijdens een workshop of studiedag gaan we samen aan de slag met een specifiek onderwerp. Vanuit de oorspronkelijke theorie van Maria Montessori leggen we een link naar het heden. Wat schreef Maria Montessori over dit onderwerp en hoe passen we dit anno 2020 toe in de groep? Welke montessorimaterialen passen goed bij dit onderwerp en hoe zet je die materialen in zodat ze de ontwikkeling van elk individueel kind ondersteunen? Theorie en praktijk worden met elkaar verbonden. De ideeën die je opdoet kun je direct toepassen in je dagelijkse praktijk.

Wil je graag een halve dag aan dit onderwerp besteden, kies dan voor een workshop. Besteed je liever een hele dag aan dit onderwerp, kies dan voor een studiedag.

Aanbod workshops
en studiedagen

De kracht van een goede voorbereide omgeving

Een goed doordachte voorbereide omgeving ondersteunt de kinderen bij het zelfstandig kiezen van hun werk. Waar let je op als je het lokaal, de gang en de centrale ruimtes inricht? Hoe maak je de leerlijnen zichtbaar en zorg je ervoor dat elk kind er zijn eigen weg weet te vinden?

Rekenen in de
onderbouw

Voordat kinderen gaan rekenen moeten ze eerst getalbegrip ontwikkelen. Waar hebben we het eigenlijk over als we het hebben over 7, 15 of 21? Die basis voor het rekenen wordt gelegd in de onderbouw met de prachtige rekenmaterialen die Maria Montessori daarvoor ontwikkeld heeft. Welke materialen zijn er en hoe werk je met deze materialen aan getalbegrip en zet je de eerste stappen in het rekenen?

Taal in de onderbouw en peutergroep

Taal is zoveel meer dan de schuurpapieren letters en de grote letterdoos. We belichten zowel de gesproken als geschreven taal. Hoe wordt direct vanaf het moment dat het kind start in de montessori peutergroep de basis gelegd voor het latere taal-, lees- en schrijfonderwijs.

Creativiteit en kunst in
de onderbouw en peutergroep

Hoe kun je op een montessorimanier ruimte geven aan de creativiteit van kinderen en er tegelijkertijd voor zorgen dat ze de basistechnieken van handvaardigheid en tekenen onder de knie krijgen? Niet door alle kinderen allemaal op hetzelfde moment hetzelfde werkje na te laten maken maar hoe dan wel?

In de onderbouw wordt het zaadje geplant voor Kosmische Educatie

Kosmische Educatie met zijn grote verhalen doet zijn intrede vooral in de middenbouw van de montessorischool maar in de onderbouw wordt hiervoor het zaadje al geplant; letterlijk en figuurlijk. Welke materialen kun je daarvoor gebruiken en hoe zien de ‘kosmische activiteiten’ in de onderbouw eruit?

Het dagelijks leven oefenen in de onderbouw en peutergroep

In de Nederlandse montessorischolen lijken de oefeningen van het dagelijks leven naar de achtergrond te zijn verdwenen. Schoenen poetsen, koper poetsen en planten afstoffen zijn dan misschien niet meer van deze tijd maar hoe helpen we de kinderen dan om zelfredzaam en zelfstandig te zijn?

De bellen, streeplopen en stiltelessen in de onderbouw en peutergroep

De bellen, het streeplopen en de stiltelessen zijn prachtige activiteiten die niet alleen het gehoor verfijnen maar waarmee ook de concentratie, motoriek en impulsbeheersing geoefend wordt. Wat zou het mooi zijn als deze lessen hun weg weer terug vinden in de montessorischolen. Juist in een tijd waarin het voor veel kinderen moeilijk is zich af te sluiten van allerlei prikkels.

Is er een ander onderwerp waar jullie je in willen verdiepen?
Neem dan contact op om te bespreken of Montessori Mind ook daarin iets kan betekenen.

Ouderavonden

Wat voor jou als montessori leerkracht of pedagogisch medewerker vaak heel vanzelfsprekend is, is dat voor de ouders niet altijd. Daarom is het belangrijk dat ouders weten waarom je handelt zoals je dat doet: welke montessori gedachte ligt aan de basis van je denken en doen?

Ouderavonden

Wat voor jou als montessori leerkracht of pedagogisch medewerker vaak heel vanzelfsprekend is, is dat voor de ouders niet altijd. Daarom is het belangrijk dat ouders weten waarom je handelt zoals je dat doet: welke montessori gedachte ligt aan de basis van je denken en doen?

Aanbod
Ouderavonden

De kern en kracht van de montessorigedachte

Ouders die kiezen voor een montessorischool kunnen in de schoolgids of op de website van de school lezen waar de school voor staat en hoe zij de montessorigedachte tot uitvoering brengen. Maar hoe vertel je als ouder in een notendop aan familie, vrienden en collega’s wat de kern en vooral de kracht van het montessorionderwijs is?

Vrijheid in het montessorionderwijs

Is het op een montessorischool vrijheid-blijheid of toch niet? Maria Montessori zag vrijheid nauw verbonden met discipline als twee kanten van dezelfde munt. Over welke vrijheden hebben we het dan en hoe verhouden die vrijheden zich tot de regels die er op school zijn?

De montessori-
materialen

Kinderen die op een montessorischool zitten komen thuis met verhalen over materialen die een ouder wellicht niet kent. We kijken naar de kenmerken en achtergronden van de materialen. Dat kan met de insteek vanuit een specifiek leerdomein (bijvoorbeeld de rekenmaterialen) maar ook vanuit de montessorimaterialen in algemene zin.

Zelfredzaamheid, zelfstandigheid en mede verantwoordelijkheid

Op een montessorischool streven we naar een steeds groter wordende zelfstandigheid van het kind. Die zelfstandigheid wordt stapsgewijs aangeboden en geoefend. Van zelfredzaamheid naar zelfstandigheid naar mede verantwoordelijkheid. Van ‘help mij het zelf te doen’ naar ‘leer mij het zelf te doen’ en ‘laat mij het zelf doen’.

Montessorionderwijs
en een montessoriaanse opvoedstijl

Als ouders kiezen voor een montessorischool vragen ze zich vaak af hoe ze daar thuis met de opvoeding bij aan kunnen sluiten. We doorlopen de ontwikkelingsfasen van baby tot puber en bespreken per fase hoe zowel school als ouders daarbij aan zouden kunnen sluiten.

Hebben jullie een andere vraag?Neem dan contact op om te bespreken of Montessori Mind ook daarin iets kan betekenen.

Wie is Montessori Mind?

De drijvende kracht achter Montessori Mind ben ik, Annet van Summeren. Ik krijg energie van het ontmoeten van nieuwe mensen, van samenwerken, verbinden, ontwerpen en ontwikkelen. Ik heb een passie voor puur montessori onderwijs waarin de ontwikkeling van het kind centraal staat en de montessorimaterialen een grote rol spelen. Ik heb 20 jaar gewerkt als montessorileerkracht en ik ben ruim 10 jaar directeur geweest, waarvan de laatste 5 jaar van een montessori basisschool. Sinds begin 2017 ben ik montessori opleider voor een Hogeschool in Nederland. Om mezelf te inspireren en mijn kennis te verdiepen heb ik in 2019 de internationale montessori opleiding gevolgd in Zweden en mijn AMI Primary Teacher diploma behaald. Hierbij heb ik tijdens de stages ook bij diverse internationale montessorischolen in de keuken mogen kijken en mee mogen werken. Die extra kennis en ervaring neem ik mee in wat ik als opleider en begeleider te bieden heb.
Annet van Summeren

Wie is Montessori Mind?

De drijvende kracht achter Montessori Mind ben ik, Annet van Summeren. Ik krijg energie van het ontmoeten van nieuwe mensen, van samenwerken, verbinden, ontwerpen en ontwikkelen. Ik heb een passie voor puur montessori onderwijs waarin de ontwikkeling van het kind centraal staat en de montessorimaterialen een grote rol spelen. Ik heb 20 jaar gewerkt als montessorileerkracht en ik ben ruim 10 jaar directeur geweest, waarvan de laatste 5 jaar van een montessori basisschool. Sinds begin 2017 ben ik montessori opleider voor een Hogeschool in Nederland. Om mezelf te inspireren en mijn kennis te verdiepen heb ik in 2019 de internationale montessori opleiding gevolgd in Zweden en mijn AMI Primary Teacher diploma behaald. Hierbij heb ik tijdens de stages ook bij diverse internationale montessorischolen in de keuken mogen kijken en mee mogen werken. Die extra kennis en ervaring neem ik mee in wat ik als opleider en begeleider te bieden heb.
Annet van Summeren